تجربه ای که در زمینه سئو و طراحی سایت دارم . وب سایت هایی که از همان روز اول طراحی سایت اگه اصول سئو روی آنها رعایت شده است نسبت به سایر وب سایت ها نتیجه بهتری داده است و رشد سئوی خوبی داشته اند .